Αλάτι aπό τις σκυριανές αλυκές

Αλάτι aπό τις σκυριανές αλυκές

500gr