Κρίταμο, κάπαρη και καπαρόφυλλα

Κρίταμο

340 gr- 200gr- 100gr

Κάπαρη

100gr

Καπαρόφυλλα

165gr- 80gr